RPG Games

RPG Games

Beberapa permainan yang dibuat dengan RPG Maker, memerlukan RTP (Runtime Package).
Dalam fail di bawah ini, anda akan menemui beberapa pakej RTP.
Sudah tentu anda perlu tahu pakej mana yang sesuai untuk permainan anda, sila periksa fail permainan baca saya.
Kami berpendapat bahawa paling mudah untuk memasang semua pakej dan melupakan carian.